تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زیست شناسی
به صورت حضوری و آنلاین در تهران
09113354045
مشاوره اولیه رایگان است

گروه تخصصی

گروه خوش سرور به طور تخصصی در زمینه آموزش زیست شناسی فعالیت می کند.

آموزش تخصصی

گروه خوش سرور آمادگی دارد که تمامی مراحل آموزش و تحقیق را به طور حرفه ای به دانش آموزان و دانشجویان آموزش دهد.

انتخاب موضوع

گروه خوش سرور روش تدریسی به روز، متناسب با سلایق مخاطب و با پیشینه مناسب در اختیار مخاطبین قرار می دهد.

مشاوره و رفع اشکال

گروه خوش سرور با تیمی تخصصی، تمامی مطالب مربوط به زیست شناس را به دانشجویان مشاوره می دهد.

ویراستاری

گروه خوش سرور از محققین برجسته زیست شناسی تشکیل شده و می تواند بهترین مشاوره را به بهترین نحو ارائه کند.

تهیه منابع

گروه خوش سرور کتب و مقالات فارسی و انگلیسی مورد نظر را برای محققین زیست شناسی فراهم می آورد.

 
 

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زیست شناسی
به صورت حضوری و آنلاین در تهران
09113354045
مشاوره اولیه رایگان است

گروه تخصصی

گروه خوش سرور به طور تخصصی در زمینه آموزش زیست شناسی فعالیت می کند.

آموزش تخصصی

گروه خوش سرور آمادگی دارد که تمامی مراحل آموزش و تحقیق را به طور حرفه ای به دانش آموزان و دانشجویان آموزش دهد.

انتخاب موضوع

گروه خوش سرور روش تدریسی به روز، متناسب با سلایق مخاطب و با پیشینه مناسب در اختیار مخاطبین قرار می دهد.

مشاوره و رفع اشکال

گروه خوش سرور با تیمی تخصصی، تمامی مطالب مربوط به زیست شناس را به دانشجویان مشاوره می دهد.

ویراستاری

گروه خوش سرور از محققین برجسته زیست شناسی تشکیل شده و می تواند بهترین مشاوره را به بهترین نحو ارائه کند.

تهیه منابع

گروه خوش سرور کتب و مقالات فارسی و انگلیسی مورد نظر را برای محققین زیست شناسی فراهم می آورد.

تماس بگیرید

09113354045

تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان و کنکور در تهران

تدریس خصوصی زیست شناسی در تهران

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی درس زیست شناسی در شهر تهران به صورت حضوری و آنلاین برای تمامی مقاطع و آزمون ها از جمله کنکور سراسری انجام می گیرد. بهترین دبیر های زیست شناسی در تهران با جزوه آموزشی منحصر به فرد خود می توانند درس زیست شناسی در تمام مقاطع از جمله کنکور را برای شما آسان کنند. گروه آموزشی مهندس خوش سرور، از تمامی روش های مدرن آموزشی، مانند تکنیک چند رسانه ای، بهره می برد، تا تدریس زیست شناسی به بهترین نحو ممکن برای دانش آموزان جذاب شود. از طرفی، سیستم آموزشی مهندس خوش سرور، به پیش زمینۀ های آموزشی تک تک دانش آموزان توجه می کند و مبنای آموزش را بر دانسته های آنها می گذارد. این بدان معناست که برای هر دانش آموز، یک روش منحصر به فرد آموزشی در نظر گرفته می شود. اگر یک مدرس مطالب آموزشی مدنظر خود را بدون توجه به بار شناختی، پیش زمینه، توانایی ها و قابلیت هاي دانش آموزان خود انتخاب کند و نتیجتاً مواد درسی براي دانش آموزان سخت و غیر قابل فهم باشد، نه تنها یادگیري مدنظر و مطلوب حاصل نمی شود، بلکه دانش آموزان نیز نسبت به فعالیت هاي آموزشی خود دلسرد و بی انگیزه خواهند شد. از طرفی دیگر، اگر مطالب درسی جدید صرفاً اطلاعات قبلی آنان را منعکس کند، نه تنها دانش آموزان به فرایند و فعالیت هاي درسی بی توجه خواهند بود، بلکه مدت زمانی که باید جهت ارتقای توانایی هاي علمی و آموزشی جدید اختصاص یابد، به هدر خواهد رفت. اگر مسئلۀ حالت نخست در میان باشد، مدرس باید پیش از شروع آموزش مطالب جدید، به ارائۀ مطالب و مفاهیم واجب پیش نیاز بپردازد. اگر مسئلۀ حالت دوم در میان باشد، مدرس بایستی فرایند تدریس را به صورت جهشی تسریع بخشد؛ این بدان معناست که آن دسته از مطالبی که دانش آموزان از آن خبر دارند را در مطالب ارائه شده خود نادیده بگیرد و آموزش را از جایی شروع کند که آنها از آن اطلاعی ندارند. در گروه آموزشی مهندس خوس سرور، طراحی و تولید تکنولوژی های پیشرفتۀ آموزشی با رعایت اصل پیش زمینۀ آموزشی دانش آموزان، به حالت نخست در فرایند آموزش و یادگیري توجه دارد و این امر نه تنها به ترمیم مفاهیم پیش نیاز فراگیران منجر می شود، بلکه تمام مفاهیم و اطلاعات مبحث درسی را مورد پوشش قرار می دهد. بنابراین، برای آموزش درس زیست شناسی در تهران چه به صورت خصوصی، نیمه خصوصی یا گروهی، می توانید به گروه آموزشی مهندس خوش سرور مراجعه کنید و حرفه ای ترین مسیر برای آموزش را در پیش بگیرید.

گاهی ممکن است که مدرسان در کلاس های آموزشی خود با جدیت تمام مشغول تدریس و بیان مطالب درسی باشند و دانش آموزان نیز با دقت به آنها گوش فرا دهند، اما همچنان بسیاري از سخنان معلمان برای دانش آموزان قابل درک نباشد. از طرفی، گاهی ممکن است که معلمان برخی مفاهیم را به کار برند که معنای آنها برای برخی از دانش آموزان مبهم باشد. تا دانش آموز معناي آن را از کتاب یا هم کلاسی های خود بپرسد، معلم از آن مبحث خارج شده و به مطلبی دیگر وارد شده باشد. بنابراین مسأله اساسی این است که یکی از مشکلات بزرگ دانش آموزان در فرایند یادگیري، عدم آشنایی با برخی از مفاهیم ارائه شده در محتواي آموزشی است. با توجه به اینکه درس زیست شناسی مملو از مفاهیم و اصطلاحات، روش شناسی آموزشی براي دانش آموزان در این درس باید مبتنی بر آشنایی با تمام مفاهیم ارائه شده باشد. لازم به ذکر است که دانش آموزانی که پیشینۀ آموزشی کافی ندارند، به اندازه دانش آموزان قوي، حق یادگیري تمامی مطالب را دارند؛ بنابراین، به کار گیري روش های جدید با رعایت مسئلۀ پیش زمینه و پیش آموزش منجر به حل بسیاري از مشکلات و ضعف هاي روش تدریس سنتی می گردد. در حقیقت، با ایجاد روش های تدریس سازمان یافته بر پایه تکنولوژی های به روز آموزش و یادگیري، می توان فرصت هاي لازم براي بهبود یادگیري و ارتقاء تمامی دانش آموزان در درس زیست شناسی را فراهم کرد.

چند نکته برای درک مفاهیم زیست شناسی:

کلاسهای علمی، مانند کلاس های زیست شناسی، چه به صورت خصوصی یا گروهی، ممکن است جزء چالش برانگیزترین کلاسهایی باشد که تاکنون برپا کرده اید. درک زیست شناسی به معنای بررسی برخی از مهمترین موضوعاتی است که با آنها روبرو خواهید شد و نکاتی برای برخورد با آنها. بنابراین، برای حضور در کلاس های زیست شناسی، چه به صورت خصوصی، نیمه خصوصی یا عمومی، لازم است از یک سری اصول حرفه ای تبعیت کنید که برخی از مهم ترین آنها در اینجا آمده است.

برنامه ریزی برای زمان مطالعه زیست شناسی

یکی از دلایلی که کلاسهای علمی بسیار چالش برانگیز هستند این است که از شما می خواهند مواردی را که قبلاً هرگز ندیده اید، به آنها نگاه کنید. وقتی یک کلاس انگلیسی یا حتی یک کلاس روانشناسی می گذرانید، غالباً تا حدی با آن فضا آشنا هستید و به دانش هایی که از کلاس های قبلی یا منابع دیگر کسب کرده اید، اضافه می کنید.

مرتباً برای واژگان جدید، فلش کارت بسازید!

مطالعات نشان داده است كه شما در كلاس زیست شناسی سال اول كلمات جدید بیشتری را نسبت به کلاسهای زبان سال اول یاد می گیرید. تعداد اصطلاحات زیاد است. و معلمان فقط یک بار یک اصطلاح را به شما تدریس و معرفی می کنند و بعداً شما را بر روی آن آزمایش می کنند.

تهیه فلش کارت در واقع کمکی به حافظه شما است. حداقل یک ساعت از وقت مطالعه خود را در هفته صرف ساخت و مطالعه آن کنید. اصطلاح جدید را در یک طرف کارت و تعریف آن را در طرف دیگر قرار دهید. توانایی خود را در یادآوری معنی هر اصطلاح آزمایش کنید. هنگامی که یک کارت را درست کردید ، آن را در یک پوشه جداگانه مربوط به فصل مورد مطالعه قرار دهید. با کارتهای دیگر خود تمرین کنید تا اینکه همه آنها را درست کنید. این تمرین در آزمون های سخت همانند کنکور بسیار مؤثر است و بهترین دبیران زیست شناسی آن را را توصیه می کنند.

دست بجنبانید!

مغز شما دو نوع حافظه دارد: کوتاه مدت و بلند مدت. آیا تا به حال درک کرده اید که معلم شما چیزی را توضیح داده است و شما گمان کرده اید، "عالی، من آن را کاملا می گیرم،" اما بعداً متوجه شده اید که با آن موضوع همچنان درگیر هستید و سعی در یادآوری جزئیات آنچه آموخته اید دارید؟ به این دلیل است که شما آن را در حافظه کوتاه مدت خود قرار داده اید اما آن را در حافظه بلند مدت خود ثبت نکرده اید. در آزمون های طاقت فرسا مانند کنکور، شما باید بسیاری از مطالب زیست شناسی را در حافظه بلند مدت خود داشته باشید.

به طور فعال مطالعه کنید، نه منفعلانه!

خواندن به تنهایی منجر به کسب موفقیت نمی شود. برای ذخیره اطلاعات در حافظه بلند مدت خود، باید از این اطلاعات به طور فعال استفاده کنید. شما می توانید از چند طریق یاد بگیرید:

• فعالیت ها را در آزمایشگاه انجام دهید. آزمایش های آزمایشگاهی دستی به تقویت مفاهیم کلاس کمک می کنند. بنابراین به آزمایشگاه بروید و آماده انجام آزمایش ها شوید و سؤال کنید!
• فرایندها و ساختارها را ترسیم کنید. کاغذ خالی بیرون بیاورید و سعی کنید چیزهایی را که در مورد آن یاد می گیرید بکشید. فرایندها را به تصویر بکشید و مفاهیم را در ادامه مطلب برای خود توضیح دهید. وقتی که نیاز باشد به یادداشت های خود بنگرید، اما این روند را تکرار کنید تا دیگر مطالب را از بر شوید.
• مطالب را برای دیگران توضیح دهید. اگر به تنهایی درس می خوانید، می توانید همه چیز را با صدای بلند برای خودتان توضیح دهید. یا چیزهای دیگری را برای والدین خود، برادر یا خواهر یا حتی دوستان خود توضیح دهید.
• در فصل کتاب، سوال هایی مطرح می شود. به سؤالات پاسخ دهید. این سؤالات تمرین خوبی هستند، به خصوص سؤالات تفکری که از شما می خواهند فکر کنید و از آنچه آموخته اید استفاده کنید.

گروه های مطالعاتی تشکیل دهید!

گروه های مطالعاتی واقعاً می توانند موفقیت شما در کلاس های آموزشی را بهبود بخشند. می توانید مشکلات خود را در مورد مفاهیم سخت درس زیست شناسی از افرادی که مشغول مطالعه همان مطالب هستند، سؤال کنید و به تبادل نظرات بپردازید. نکات و ترفندهایی را با یکدیگر به اشتراک بگذارید. شما همچنین می توانید با تشکیل گروه های آموزشی یکدیگر را پشتیبانی کنید و شاید حتی مطالعه را سرگرم کننده تر کنید. بسیاری از دانش آموزان گروه های مطالعاتی را تشکیل می دهند که در طی یک سال از کلاس ها، و حتی گاهی حتی طولانی تر در کنار هم قرار می گیرند.

قبل از اینکه معلم شما را امتحان کند، خود را آزمایش کنید!

قبل از امتحان، روش هایی برای آزمایش خود و پیدا کردن نقاط ضعف خود پیدا کنید تا مطمئن شوید که واقعاً آماده هستید.
• بعضی از مدرسان در واقع نسخه هایی از امتحانات قدیمی را به دانش آموزان می دهند تا در این زمینه تمرین کنند. با نگاه به سوالات سال های گذشته، می توانید سوالات پر تکرار را متوجه شوید.
• کتاب های آموزشی در اتمام فصل ها، دارای آزمونهایی هستند که با مراجعه به آن می توانید خود را امتحان کنید.

نقاط قوت خود را به حداکثر برسانید!

برای کسب درصد خوب یا نمرات خوب باید بر روی مطالبی که ساده تر هستند حساب باز کنید. بنابراین اطمینان حاصل کنید که همه نقاط آسان - یا حداقل آسان تر - را برای کسب نمره خوب فرا گرفتید. بر مطالب سنگین تر با درک، وقت گذاشتن و تمرین زیاد تسلط پیدا کنید.

سریعاً مشکل را برطرف کنید!

در یادگیری زیست شناسی، صبر نکنید تا خیلی دیر شود. کمک بگیرید. در اولین علامت مشکل، مانند نمره بد، از معلم، معاون آموزشی خود، مرکز تدریس یا یک دوست که در کلاس خوب فعالیت می کند، کمک بگیرید. اگر نتوانید در مراحل اولیه مشکلات خود را برطرف کنید، در آزمون های مهم مانند کنکور دچار مشکلات عدیده ای خواهید شد.

از منابع خود استفاده کنید!

از کتاب درسی زیست شناسی و کتاب های آموزشی که دارای اطلاعات خوبی هستند استفاده کنید. بر شکل های کتاب درسی بسیار تمرکز کنید و اگر نیاز باشد مطالبی را زیر آن پیوست کنید.
یکی از راه های کمک به شما برای مرتب سازی و پردازش اطلاعات در کتاب درسی زیست شناسی متراکم، داشتن مجموعه ای از سؤالات در هنگام خواندن است. شما اغلب می توانید سوالات خوبی را در بخش نقد و بررسی در انتهای فصل یا بعضی اوقات در سؤالات خلاصه در انتهای هر بخش در یک فصل پیدا کنید. به جای پاسخ دادن به این سؤالات پس از خواندن متن کتاب درسی، آنها را اول مطالعه کنید و بعد متن کتاب درسی را بخوانید.
کتاب های درسی زیست شناسی با برخی از افزودنیهای عالی مانند دسترسی به وب سایت های دارای انیمیشن، آزمونها و آموزش ها همراه هستند. بعضی اوقات، یک انیمیشن خوب به ارزش هزار کلمه است، بنابراین منابع خود را بررسی کنید و موارد خوب را در روال مطالعه خود قرار دهید.

مطالب آموخته شده در کلاس را به حال خود رها نکنید!

تحقیقات در مورد یادگیری انسان نشان می دهد که افراد وقتی اهمیت مطلب را می فهمند، بهترین اطلاعات را به خاطر می آورند. به عبارت دیگر، وقتی اطلاعات به یک مفهوم اساسی که بخشی از دانش موجود آنها است، متصل می شوند، آنها آن را به یاد می آورند.
هدف اصلی علم کمک به مردم است تا دنیای خود را بهتر درک کنند. پس آنچه را که در کلاس یاد می گیرید ترک نکنید. سعی کنید مطالب زیست شناسی که فرا می گیرید را در دنیای اطراف خود بیابید تا آن مطالب به طور کامل در ذهن شما نقش ببندند.

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین یکی از بهترین روش های آموزشی برای شماست. در اتاق خود، پشت کامپیوتر شخصی خود، مطالب آموزشی را به صورت آنلاین فرا می گیرید و در هزینه و وقت رفت و آمد صرفه جویی می کنید.